Assistans med pedagogik
Råhlander Assistans i Täby är unika. Här får brukarna inte bara assistans utan även en väl utarbetad pedagogisk hjälp där företaget bygger upp en struktur och trygghet som förbättrar vardagen väsentligt för brukarna. Målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de föreläser och utbildar också anhöriga och personal på andra boenden.
Kajsa Råhlander hade stor kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, något hon fått sedan hon själv fick en son med autism. Hon tyckte inte han fick den assistans han mådde bra och utvecklades av och bestämde sig därför för tre år sedan att starta ett eget assistansbolag, specialinriktad på brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Råhlander Assistans har sitt kontor i Täby. Företaget satsar mycket på sin personal med regelbunden utbildning och stöd.
- Det är oerhört viktigt att personalen trivs och blir kvar och därför ger vi vår personal mycket handledning, och var fjortonde dag handledning med psykolog, berättar Kajsa Råhlander.

Personalen får också regelbundet gå på vidareutbildningar och föreläsningar som behövs för att klara av jobbet. Att alla kan samarbeta är viktigt för ett bra resultat och vid varje personalmöte kommer vi fram till nya bra lösningar för att förbättra arbetet.
- Arbetet med brukarna är alltid under utveckling och det sker hela tiden utvärderingar och diskussioner. Det är en ständigt pågående och levande process som aldrig stannar av utan alltid leder framåt, berättar Kajsa.

A och O i pedagogiken är att bygga upp en väl fungerande struktur i hela brukarens hem. Det är mycket praktiskt arbete där allt märks upp och man följer veckoscheman, dagsscheman och använder mycket bildspråk för bättre kommunikation.
- Det är viktigt att få till helheten. Det skapar en trygghet som gör att vardagen fungerar och brukaren känner sig mer harmonisk och trygg, säger Kajsa.
Kajsa är lärare i grunden och det märks att hon är kunnig och engagerad i pedagogik. Hon är också intresserad av att föreläsa och anlitas av andra boenden som vill bygga upp en organisation och anpassa det praktiska arbetet och hela hemmet.
- Vår verksamhet fungerar nu så bra att vi gärna vill ta emot fler brukare, nå ut till fler som behöver våra tjänster, säger Kajsa.


Råhlander Assistans

Bransch:
Personlig assistans

Telefon: 08-756 22 19


Email:
rahlander.assistans@telia.com

Hemsida:
www.rahlander.se

Adress:
Råhlander Assistans
Rospiggsvägen 14
18363 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN